Stała obsługa firm

Wychodząc naprzeciw najbardziej wymagającym klientom oferujemy sprawowanie zadań służby BHP na zasadzie outsourcingu.

Czym jest Outsourcing?

Outsourcing (skrót z ang.outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji a także na zwiększenie elastyczności struktury przedsiębiorstwa, tzn. szybkości, skuteczności i efektywności jego reakcji na zmiany otoczenia rynkowego.

To rozwiązanie pozwala pracodawcom mieć słuszne przekonanie, że sprawy BHP ich firm są w dobrych rękach. Dbając o bezpieczeństwo pracowników dopełniamy wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawnych regulujących sprawy BHP. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i profilu klienta.

Zatem ! Jeśli nie masz głowy do terminów szkoleń, pomiarów, rejestrów, analiz itp., to DRWAL BHP i P.POŻ jest firmą, której potrzebujesz… bo w BHP jest tego całkiem sporo! Outsourcing jest tańszy, lepszy i bezpieczniejszy niż BHP – owiec na etacie. Sprawdź i przekonaj się sam.

Współpraca w ramach  stałej obsługi w zakresie BHP i PPOŻ związana jest z wypełnianiem zadań Służby BHP zgodnie zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Współpracując z naszą firmą w ramach stałej obsługi w zakres BHP i PPOŻ zapewniasz realizację wymagań zawartych w art. 23711 Kodeksu Pracy dotyczących zapewnienia Służby BHP w zakładzie pracy.

W ramach świadczenia stałych usług na rzecz zakładów pracy proponujemy:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych  w celu ich likwidacji;
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Strażą Pożarną;
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy;
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy;
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy;
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych;
 • sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego;
 • opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP;
 • przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnic i hydrantów.

Ofertę stałej obsługi BHP i PPOŻ. kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy cenią sobie wysoki standard usług, przystępne ceny oraz terminową realizację zleceń. Zapewniamy bezpłatny dojazd do klienta i ceny niższe niż konkurencja.

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy.

Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Call Now ButtonZadzwoń