P.POŻ

W ramach świadczonych usług z zakresu PPOŻ. oferujemy:

 • organizację szkoleń z zakresu ochrony ppoż. wraz z nauką obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oceny zagrożenia wybuchem;
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (PSP);
 • organizację próbnych ewakuacji;
 • opracowanie analizy stanu PPOŻ. w firmie;
 • przeglądy i naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnic;
 • przeglądy hydrantów;
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego;
 • pomiary elektryczne ochrony przeciwporażeniowej;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów PPOŻ.

Ponadto w sprzedaży posiadamy:

 • gaśnice i sprzęt ppoż.,
 • oznakowanie ewakuacyjne i ppoż.
Call Now ButtonZadzwoń