BHP

W ramach świadczonych usług z zakresu BHP oferujemy:

 • organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP – szkoleń wstępnych, okresowych dla stanowisk robotniczych, administracyjno – biurowych, kierowniczych, pracodawców iinżynieryjno – technicznych;
 • organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej;
 • opracowanie analizy stanu bhp w firmie;
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (PIP, PIS);
 • opracowanie instrukcji BHP stanowiskowych;
 • opracowanie instrukcji do maszyn i urządzeń;
 • opracowanie tabeli przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej;
 • prowadzenie wymaganych prawem rejestrów (wypadków, szkoleń, chorób zawodowych, czynników szkodliwych);
 • pomoc w wykonywaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych);
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP – w tym zakresie współpracujemy również z prawnikami;
 • organizację eventów i dni BHP w firmach;
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • przeprowadzanie pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.

Ponadto w sprzedaży posiadamy:

 • apteczki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • wszelkiego rodzaju oznakowanie BHP.
Call Now ButtonZadzwoń